Nationalparker i södra Sverige – uppdateringar

2023-10-12Uppdateringar och tillägg

I boken Nationalparker i södra Sverige – vandringsturer och utfykter har följande större ändringar skett. I nästa utgåva av boken kommer detta att vara uppdaterat.

Toftåsa myr

Toftåsa myr, som beskrivs på sidan 112-113 i boken har fått en ny informationstavla och den beskrivningen ändras därför till:

Toftåsa myr, som ligger i södra änden av nationalparken, kan du besöka från en ny
informationsplats intill Svartsjön, längs vägen mot Getnö och Vrigstad. Norra och Södra
slingan kan kombineras till en rundtur på totalt 6,7 km. Den orangemarkerade stigen leder
runt myren i urskogsartad tallskog och upp till Åsnens strand. Tidiga morgnar kan man
njuta av både orrspel och trumpetande tranor. Toftåsa myr går även att nå från banvallen
söder om Ulvön.

Blå Jungfrun

På Blå Jungfrun har man arbetat med markeringarna av lederna. Markeringarna är nu röda och blå. Det påverkar beskrivningen av Stora rundturen, sid 136 och framåt. Detta gäller vid kyrkan (beskrivning sid 139):

Vid Kyrkan kan du välja den rödmarkerade genvägen till Toppen eller följa blå markeringar
österut via ytterligare en grotta som fått namnet Jungfrukammaren.

Kosterhavet

När det gäller nationalparken Kosterhavet har flera vandringsleder dragits om. Beskrivningarna av tur 1, 2, 3 och 5 är uppdaterade och finns tillgängliga som en digital bok utan kostnad för alla som har Nationalparker i södra Sverige – vandringsturer och utfykter.

För att få tillgång till den digitala uppdateringsboken, skicka ett mail till redaktion@vildmarksbiblioteket.se

Fler Nyheter & Tips: