Vandra Lapplandsleden

2022-12-11Mer om vandring och uteliv

Funderar du på var du ska vandra i Sverige nästa år? Då har vi ett bra tips – södra Lapplandsfjällen, dvs området från Borgafjäll i söder upp till Kittelfjäll och Skalmodal i norr, är ett mycket trevligt område med stora möjligheter till njutbar vandring. Här är det också lätt att hitta bra boende i flera olika prisklasser.

Nu finns det dessutom ytterligare en anledning att styra kosan till det här området; Lapplandsleden har sin södra startpunkt i Borgafjäll, eller slutpunkt om man så vill. Oavsett så är det smidigt att starta vandringen på Lapplandsleden från Borgafjäll, här finns parkeringsplats och nyttig information om leden.

I nästa tryckta utgåva av boken Södra Lapplandsfjällen – vandringsturer och utflykter kommer ett nytt kapitel att finnas med, som beskriver den södra delen av Lapplandsleden. Redan nu får du som köper boken det nya kapitlet som en PDF (skickas separat via mail).

Kortbeskrivning av Lapplandsleden

Såhär beskriver Susanne Lindqvist leden (hon är en av författarna till boken):

Lapplandsleden är en sammanhängande vandrings- och skidled som förbinder Borgafjäll med Hemavan. Hela sträckan är 19 mil varav nästan 10 mil går genom södra Lapplandsfjällens västra delar. Leden färdigställdes 2021 och det finns fyra övernattningsstugor som ägs och drivs av Länsstyrelsen i Västerbotten. Leden bjuder på varierad terräng och passerar flera kulturhistoriska platser.

I den här kartbilden, som är hämtad från kapitlet ”Långtur i södra Lapplandsfjällen” i boken, ser du Lapplandsledens sträckning inom området markerad med lila färg:

(Kartan är ritad av Samuel Svärd, vilket gäller de allra flesta kartor i våra böcker).

Som ett smakprov från det nya kapitlet kommer här den första delen av vandringsbeskrivningen:

I Borgafjäll finns en stor iordningsställd parkering precis innan du kommer in i byn. Här finns även information och en illustration över hela leden. Ledens vandringssträckning är markerad med orangea markeringar på träd eller stenrösen. Vid ledkorsningar sitter skyltar med avståndangivelser. På skyltarna är det i det högra nedre hörnet oftast noterat Lapplandsleden för skyltarna som tillhör den.

Första delen av leden går svagt uppför till Matt-Jons sameviste. På platsen finns flera kåtor som delvis är restaurerade. Här finns också konstverket En god natts sömn som är ett av två konstverk längs Konstleden.

Matt-Jons sameviste är värt att stanna till vid. Här i skir försommargrönska.

Direkt efter samevistet passerar leden på en bro över Sågbäcken och fortsätter svagt uppför i skogen som mer och mer övergår till att enbart bestå av björk. Här flackar leden ut och går runt Klöverfjället där du på södra sidan, nedanför toppen, hittar ett vindskydd.

Ledens fortsatta sträckning runt Klöverfjället är smått kuperad och går längs en led som än så länge inte är så vältrampad. Den är dock välmarkerad med orangea markeringar fram tills du närmar dig Luvlie Garsjohke. Här är det fina fjällbjörksområden men ledens markeringar sitter ganska glest och det kan ibland vara lättare att följa vinterledens kryss. Vinter- och sommarleden följer här ungefär samma sträckning. Du hittar ytterligare ett vindskydd som ligger precis där leden passerar över Jillie Garsjohke och även ett som ligger vid ledens passering över Korpån.

När du har passerat Korpån är markeringarna tätare och det är lättare att följa rätt sträckning igen. Leden är fortfarande småkuperad där utsikten bitvis öppnar upp sig och du kan se långt in i dalgången. Ju längre in i dalgången du kommer desto mer öppen blir terrängen och du kan på långt håll se raststugan Geartoe. Innan du kommer fram till den har du dock möjligheten att ta en paus vid vindskyddet som ligger nedanför Tjaerhvietjålhte.

Från det att du har passerat över Korpån och hela vägen fram till Slipsikenstugan finns det gott om fina tältplatser och du passerar över många små bäckar som bjuder på friskt och gott fjällvatten.

De orangea markeringarna leder dig rätt mot Geartoes raststuga.

Läs mer om vad du hittar i boken här: Södra Lapplandsfjällen, vandringsturer och utflykter.

Fler Nyheter & Tips: