Utställning och föredrag i Mariestad

Utställning och föredrag i Mariestad

Den här utställningen är inte längre igång men vi har valt att ha kvar det här tipset, eftersom här finns information om de tre fotograferna, och då särskilt om Jan Fleischmann. Utställare var Jan Fleischmann, Peter Bernefalk och Bengt -Åke Öhgren. Samtliga tre är...