Uteliv och överlevnad

Kategori:

289,00 kr inkl moms och frakt

Boken är en praktisk handbok för överlevnad – hur man placerar och bygger bivacker och annat skydd, hur man gör upp eld, ser till att vattnet blir drickbart, hur man skaffar föda och tillagar den och hur man kan ta tillvara vissa ätliga växter. En viktig del i boken är också hur vi kan lära oss överlevnad av naturfolken och de erfarenheter historien har att erbjuda.

Författare: Lars Fält
Artikelnr: 86433819
ISBN: 9789186433819
Format: 170x220, 168 sidor, hårda pärmar
Språk: Svenska

Den här boken baseras på Uteliv med överlevnadskunskap. All text är nybearbetad, layouten uppfräschad och vi har gjort en del tillägg. Dessutom producerar vi denna gång boken med hårda pärmar.

Överlevnad är en särskild aspekt på friluftslivet, något som blir mer aktuellt för varje år som går, eftersom vi kommer allt längre bort från naturen, även vi som är intresserade. Vad gör man om det värsta skulle hända? Hur hittar man tillbaka om man går vilse och hur klarar man sig flera dagar ute i fält utan kontakt med omvärlden om det skulle behövas? Detta och mycket mer får man lära sig i den här boken. Boken innehåller mängder med praktiska kunskaper för överlevnad - hur man placerar och bygger bivacker och annat skydd, hur man gör upp eld, ser till att vattnet blir drickbart, hur man skaffar föda och tillagar den och hur man kan ta tillvara vissa ätliga växter. En viktig del i boken är också hur vi kan lära oss överlevnad av naturfolken och vilka erfarenheter historien har ett erbjuda. I ett kapitel får vi dessutom veta mer om hur överlevnadsutbildningen startade i Sverige och hur den nu bedrivs.

Boken finns även på engelska. Du kan köpa den via Casström Publishing:  Outdoors the Scandinavian Way - Survival Skills

Lars Fält är en erkänd, internationell auktoritet inom området och var dessutom den som startade Försvarets Överlevnadsskola i Sverige. Han har skrivit flera böcker om uteliv och överlevnad. Hans böcker finns på svenska (Vildmarksbiblioteket) och på engelska (Casstrom Publishing).

Ur innehållet:

 • Människans förutsättningar för överlevnad
 • Erfarenheter från överlevnadssituationer
 • Kläder för överlevnad
 • Vad vi kan lära av naturfolken
 • Överlevnadsutbildning
 • Överlevnadsteknik
 • Naturen som vägvisare
 • Bivack och andra skydd
 • Att göra upp eld
 • Att skaffa mat och tillaga den
 • Improvisation för överlevnad