Kosterhavet – uppdatering av några vandringsbeskrivningar

I nationalparken Kosterhavet har några vandringsleder dragits om eller ändrats på annat sätt. Det berör vandringsturerna 1, 2, 3 och 5 i boken Nationalparker i södra Sverige – vandringsturer och utflykter. I den här digitala boken finns uppdaterade beskrivningar...