Ändring i Öland-guiden

2022-08-22Uppdateringar och tillägg

Vi har fått rapport om att en förändring har skett så att en utflykt som beskrivs i boken inte längre går att genomföra. Det gäller utflykten till Högby fyr som beskrivs på sidan 115. Det går inte längre att ta sig fram till fyren. Området är nu avstängt. En grind blockerar vägen och en skylt anger att det numera är privat område.

Fler Nyheter & Tips: