Kittelfjäll – namnbyte på butik

Kittelfjäll – namnbyte på butik

Butiken i Kittelfjäll har bytt namn. Den kallades tidigare ”Sista utposten”. Nu är det en Coop-butik och det är också det som står på skylten. Det tidigare namnet används i beskrivningen av tur 21, på sidan 135. På rad 7 ska det alltså stå Coop, i stället...
Slåttdalsskrevan stängd för passage

Slåttdalsskrevan stängd för passage

(bilden visar fin utsikt från Slåttdalsberget, i närheten av Slåttdalsskrevan. Foto: Staffan Söderlund.) Det går inte längre att ta sig genom Slåttdalsskrevan i Skuleskogens nationalpark. Av säkerhetsskäl har man dragit om Höga Kusten-leden. Slåttdalsskrevan är...
Nytt utsiktstorn i Siljansnäs

Nytt utsiktstorn i Siljansnäs

Det finns ett nytt, fint utsiktstorn vid Naturum Dalarna i Siljansnäs. I boken Siljansbygden – vandringsturer och utflykter har vi en bild på det gamla tornet på sidan 61. Utsikten är helt fantastisk så är du i området i sommar är det ett givet utflyktsmål!...
Digitala böcker

Digitala böcker

Efter ett par års testande av olika plattformar är vi på Vildmarksbiblioteket äntligen redo att ta det första steget med att publicera digitala böcker, som komplement till våra tryckta böcker. Vi kommer framöver både att jobba vidare med hur de digitala böckerna...
Koön – svart led blir gul

Koön – svart led blir gul

I Bohuslän har de markerat om en av lederna på Koön. Den led som i boken Bohuslän – vandringsturer och utflykter beskrivs som den allra första vandringsturen på sidorna 40-43; Tur 1. Svart led, Koön är numera gulmarkerad. Byt ut alla benämningar av leden som...
Ändring i Öland-guiden

Ändring i Öland-guiden

Vi har fått rapport om att en förändring har skett så att en utflykt som beskrivs i boken inte längre går att genomföra. Det gäller utflykten till Högby fyr som beskrivs på sidan 115. Det går inte längre att ta sig fram till fyren. Området är nu avstängt. En grind...
Gotland – rättelse bildtext

Gotland – rättelse bildtext

Vi på redaktionen gjorde en tabbe i boken Gotland – vandringsturer och utflykter. Vi lyckades med konststycket att lägga in samma bildtext på två ställen. Därför blev bildtexten på sidan 129 fel. Rätt text ska vara: Den imponerande rauken Jungfrun ligger vackert...
S:t Olavsleden – rättelse omslagsbild

S:t Olavsleden – rättelse omslagsbild

Så kan det gå när inte haspen är på – vi bytte tillbaka till den tidigare omslagsbilden precis innan vi skickade boken till tryck och glömde att ändra beskrivningen av bilden på den så kallade copyright-sidan. Korrekt beskrivning av omslagsbilden är: Vandring...
Några rättelser i Kust och skärgård

Några rättelser i Kust och skärgård

Några fel slank igenom under arbetsprocessen med Kust och skärgård, Sörmland och Östergötland – vandra, cykla, paddla. Rätta dem gärna i din bok: Sidan 30, mitt i första stycket. Meningen som börjar ”I en bilaga längst bak i boken…” stryks....