Kittelfjäll – namnbyte på butik

2023-06-21Uppdateringar och tillägg

Butiken i Kittelfjäll har bytt namn. Den kallades tidigare ”Sista utposten”. Nu är det en Coop-butik och det är också det som står på skylten.

Det tidigare namnet används i beskrivningen av tur 21, på sidan 135. På rad 7 ska det alltså stå Coop, i stället för Sista utposten. (Gäller den tryckta boken, i den digitala boken är det redan ändrat).

Fler Nyheter & Tips: