Koön – svart led blir gul

2022-11-21Uppdateringar och tillägg

I Bohuslän har de markerat om en av lederna på Koön. Den led som i boken Bohuslän – vandringsturer och utflykter beskrivs som den allra första vandringsturen på sidorna 40-43; Tur 1. Svart led, Koön är numera gulmarkerad. Byt ut alla benämningar av leden som svart, till gul, så blir allt rätt.

Tack Therese på Hemomkringvandring för spaningen.

Såhär ser skylten över ledsystemet ut nu i gråvädret:

Fler Nyheter & Tips: