Några rättelser i Kust och skärgård

2020-06-16Uppdateringar och tillägg

Några fel slank igenom under arbetsprocessen med Kust och skärgård, Sörmland och Östergötland – vandra, cykla, paddla. Rätta dem gärna i din bok:

Sidan 30, mitt i första stycket. Meningen som börjar ”I en bilaga längst bak i boken…” stryks. Bilagan är borttagen av utrymmesskäl.
Sidan 121, bildtexten. Ska stå Lövsjön, inte Lötsjön.
Sid 139, bildtexten. Ska stå Norrkrogs, inte Norrskogs.
Sid 225, bildtexten. Sista delen ska lyda ”Den östra delen är lättare att stiga iland vid”.

Sidan 292, bildtexten. Ska stå ”Med Transportstyrelsens vägfärja tar du dig lätt över Bråviken mellan Sörmland och Östergötland”. Färjan går alltså inte över Nybroviken utan över Bråviken.

Sorry för det, men vi får skylla på att det är en väldigt omfattande bok med mängder av detaljinformation. Detta rättas i nästa upplaga.

Fler Nyheter & Tips: