Slåttdalsskrevan stängd för passage

2023-06-20Uppdateringar och tillägg

(bilden visar fin utsikt från Slåttdalsberget, i närheten av Slåttdalsskrevan. Foto: Staffan Söderlund.)

Det går inte längre att ta sig genom Slåttdalsskrevan i Skuleskogens nationalpark. Av säkerhetsskäl har man dragit om Höga Kusten-leden. Slåttdalsskrevan är avstängd med kedjor.

Här är en skiss som visar omdragningen:

Detta berör beskrivningen av Höga Kusten-leden i boken Nationalparker i mellersta Sverige, turen 1. Slåttdalsskrevan och Slåttdalsberget, sidorna 324-330. Du kan fortfarande gå en tur där men kanske inte exakt som beskrivningen säger.

Den nya sträckningen vid Slåttdalsskrevan berör också beskrivningen av tur 31 i boken Höga Kusten, vandringsturer och utflykter, sidorna 146-151. Du kan fortfarande vandra en fin tur i området men alltså inte gå genom Slåttdalsskrevan.

Även beskrivningen av Höga Kusten-leden, etapp 9, sidan 216 i samma bok, berörs. Leden går alltså inte längre genom Slåttdalsskrevan.

Det finns mer om information om varför detta skett på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats. Läs mer här: Vi förbättrar säkerheten vid Slåttdalsskrevan

Fler Nyheter & Tips: