Vandra Gotaleden

2023-05-24Mer om vandring och uteliv

I göteborgsområdet finns ett antal fina vandringleder, och några längre. Ett exempel är Gotaleden. Här finns möjlighet att vandra bara en delsträcka eller hela leden under några dagar.

Med hjälp av boken Göteborg – vandringsturer och utflykter kan du förbereda dig för att få ut så mycket som möjligt av din vandring. Alla 9 deletapperna beskrivs i detalj.

Gotaleden

Gotaleden är 71 km lång och uppdelad i 9 etapper. Den börjar vid Kungsportsplatsen i Göteborg och slutar på Lilla torget i Alingsås. Leden är dubbelriktad. Det fina med Gotaleden är tillgängligheten och att det finns boenden, kaféer och restauranger utefter vägen.

Leden är stadsnära men erbjuder samtidigt en fin naturupplevelse. Stigarna passerar flera naturreservat och bjuder även på kultur och historia. Det finns med andra ord mycket att se och uppleva utefter leden.

Härlig vandring på Gotaleden.

Tillgängligheten gör också att den passar bra för både nybörjare och erfarna vandrare. Man kan enkelt välja enstaka etapper eller ta en etapp i taget tills man har gått hela leden. Ta på dig de ingångna ”sjumilaskorna” och ge dig iväg!

Start från Kungsportsplatsen

Etapp 1 startar vid Turistinformationen vid Kungsportsplatsen och en del av etappen går genom Göteborg men det är definitivt njutbart det också.

Gotaledens första etapp följer som en delsträcka Mölndalsån. Ån är historiskt huvudleden för transporter av varor och råmaterial på pråmar.

Efter St. Sigfridsplan följs Delsjöbäcken i Gotaledens första etapp, med stora bokträd och ekar. I närområden står det flera stora ekar som anses vara gamla gränsmarkeringar.

Läs mer om Gotaleden, Vildmarksleden, vandring på öarna, och mycket mer, i boken Göteborg – vandringsturer och utflykter.

Fler Nyheter & Tips: