Några rättelser i Kust och skärgård

Några rättelser i Kust och skärgård

Några fel slank igenom under arbetsprocessen med Kust och skärgård, Sörmland och Östergötland – vandra, cykla, paddla. Rätta dem gärna i din bok: Sidan 30, mitt i första stycket. Meningen som börjar ”I en bilaga längst bak i boken…” stryks....